officegardening
redzi? ŅEM

IESĀCĒJA KOMPLEKTS

Viss sākās ar interesi par diviem ļoti atšķirīgiem mūsdienu mākslas fenomeniem: ofisārts un ilgtspējīga māksla. Kā savienot divas tik atšķirīgas izdzīvošanas stratēģijas? Vai iespējams ofisa vidi izmantot kā platformu ilgtspējīgas mākslas praksei? Kā izmantot ofisa vidē pieejamos resursus, lai radītu KAUT KO, kas ne tikai sniedz dzīves prieku un patvērumu, bet būtu arī lietderīgs? Atbildes uz šiem jautājumiem tiek meklētas caur eksperimentiem, integrējot dārzu ofisa vidē. Instalācija "Slepens Ofisa dārzs" ir pirmais mēģinājums apvienot abus iepriekšminētos mākslas virzienus, nezaudējot būtiskus to raksturlielumus.

Strādājot pie instalācijas, tiek interpretēts ilgtspējīgas attīstības paustais bezatlikuma tehnoloģijas princips. Kaut arī mūsdienīgu „zaļo” tehnoloģiju ieviešana ir nozīmīga ilgtspējīgas attīstības vīzija, tomēr šīs pārmaiņas ir ne tikai progresīvas, bet arī dārgas un vērstas tālākā nākotnē, tāpēc pielāgot jau esošo tehnoloģiju, piešķirot tai daudznozīmīgumu, iespējams pastāvošo enerģijas pārpalikumu izmantot kā platformu jaunas „partizānu” kopienas – ofisa dārzkopju – radīšanai.

Darbs sākas ar teorētiski iespējamu skici un turpinās ar centieniem pēc iespējas veiksmīgāk [un ilgtspējas principeim atbilstošāk] realizēt to praksē.